Ειδήσεις ΗμέραςΕλλάδαΟικονομία

Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιανουάριο.

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Ιανουάριο του 2020, επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων.

Το περιθώριο επιτοκίου (δηλαδή η μεταξύ τους διαφορά) διαμορφώθηκε στις 4,19 εκατοστιαίες μονάδες. Στις νέες καταθέσεις το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,17%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,33%.

Στα νέα δάνεια το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,36%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,62%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,18%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο 2 μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,72%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,73%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 3 μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 3,47%, τον Ιανουάριο του 2020, ενώ το ποσό των νέων δανείων μειώθηκε σε 487 εκατ. ευρώ έναντι 1.621 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,72%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 190 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2020, έναντι 602 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,61%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,76% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,37%.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close