Οικονομία

Αναδρομικά: Έρχονται νέα για τα ειδικά μισθολόγια

Τρεις αποφάσεις Πρωτοδικείων που δικαιώνουν προσφυγές γιατρών του ΕΣΥ ανοίγουν τον δρόµο για νέες προσαρµογές στα ειδικά µισθολόγια

Πράσινο φως» για τη διεκδίκηση αναδροµικών διετίας, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, µετά την εφαρµογή του νέου µισθολογίου, ανάβουν τρεις αποφάσεις Πρωτοδικείων. Οι προσφεύγοντες γιατροί ζητούσαν να κριθούν αντισυνταγµατικές οι διατάξεις του νόµου 4472/2017, ο οποίος καθόριζε τις νέες αποδοχές, µε τα δικαστήρια της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης να δέχονται τις θέσεις τους, κρίνοντας επί της ουσίας ότι µε το νέο µισθολόγιο οι αποδοχές τους είναι χαµηλότερες ακόµη και από τις περικοµµένες αποδοχές που έφερε ο µνηµονιακός νόµος 4093/2012. Εάν και τα Εφετεία οδηγηθούν σε παρόµοια κρίση, τότε οι γιατροί που έχουν προσφύγει θα δουν στα χέρια τους από 19.000 έως 24.000 ευρώ, χρήµατα που κρίθηκε ότι πρέπει να πάρουν για τις διαφορές που προέκυψαν τη διετία 2017- 2018.

Και αυτό γιατί όσοι προσέφυγαν έχουν µεγάλες προϋπηρεσίες και είναι σχεδόν όλοι υψηλόβαθµοι. ∆ικηγόροι ωστόσο σηµειώνουν ότι οι αποφάσεις αυτές, εάν τελεσιδικήσουν, θα αφορούν µόνο όσους προσέφυγαν, ενώ δεν είναι ακόµη καθαρό στη νοµική κοινότητα εάν ανοίγουν τον δρόµο και για άλλες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων, όπως για παράδειγµα τους καθηγητές.

Και αυτό γιατί τα δικαστήρια οδηγούνται σε θετική για τους εργαζόµενους κρίση, ανάλογα µε την προσαρµογή που έγινε στο νέο µισθολόγιο, σε σχέση µε το µισθολόγιο πριν από την εφαρµογή του νόµου 4093/2012. Το χρονικό ο ασκός του Αιόλου για τις θετικές αποφάσεις των δικαστηρίων άνοιξε αµέσως µετά την απόφαση της Ολοµέλειας του 2015 που έκρινε αντισυνταγµατικές τις περικοπές που είδαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι στους µισθούς τους µε τον νόµο 4093/2012. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε η κυβέρνηση οδηγήθηκε στη συνέχεια στην καταβολή µέρους των αναδροµικών για τη διετία 2015-2016.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο νόµος 4472/2017 προκειµένου να ρυθµίσει το θέµα των ειδικών µισθολογίων, ο οποίος προβλέπει µικρότερες καθαρές αποδοχές για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Επειτα από αγωγές γιατρών, ο πρώτος βαθµός δικαστικής κρίσης διατύπωσε τη γνώµη: «Αποδεικνύεται ότι µε τη θέση σε ισχύ του Ν. 4472/2017 οι καθαρές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ µειώθηκαν έτι περαιτέρω συγκριτικώς προς τις αντισυνταγµατικές µειώσεις (σ.σ.: σύµφωνα µε τις προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις), όπως αυτές είχαν επέλθει µε τον Ν. 4093/2012, µε ακόλουθη συνέπεια οι σχετικές µε το µισθολογικό καθεστώς των ιατρών του ΕΣΥ ρυθµίσεις του Ν. 4472/2017, µε έναρξη ισχύος από 19/05/2017, να τυγχάνουν ωσαύτως αντίθετες προς τις επιταγές του συντακτικού νοµοθέτη». Ενδεικτικά, ιατρός διευθυντής του ΕΣΥ λαµβάνει µε το νέο µισθολόγιο 3.103 ευρώ µεικτές αποδοχές, ενώ µε τον νόµο 4093/2012 (ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγµατικός) λάµβανε 3.283,20 µεικτά.

Πριν από τον νόµο του 2012 οι αποδοχές του ήταν µεγαλύτερες και άγγιζαν περίπου τα 3.800 ευρώ µεικτά. Οπως λέει ο δικηγόρος των προσφευγόντων γιατρών, Γιάννης Τουτζιουράκης, «όλα τα δικαστήρια θα κρίνουν παρόµοια, δηλαδή ότι ο νοµοθέτης και ο Ν. 4472/2017 διόλου δεν συµµορφώθηκε ούτε µε τον συντακτικό νοµοθέτη, ούτε µε τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων, ενώ ο νοµοθέτης προσπάθησε µόνο να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι υπήρξε δήθεν συµµόρφωση, ενώ µείωσε περαιτέρω τις καθαρές αποδοχές». Σύµφωνα µε τον νοµικό παραστάτη των γιατρών, τα δικαστήρια δεν παραπλανήθηκαν από τις επιφανειακές αλλαγές του Ν. 4472/2017 και τη διακήρυξη για δήθεν αυξήσεις των µεικτών αποδοχών, οι οποίες όµως οδηγούν σε µικρότερες καθαρές αποδοχές. Σε σχέση με τα αναδρομικά, η Ολοµέλεια του ΣτΕ είχε κάνει δεκτή τον Φεβρουάριο του 2018 την αίτηση τεσσάρων γιατρών του ΕΣΥ, κρίνοντας ότι τόσο οι µνηµονιακοί νόµοι όσο και η επίµαχη υπουργική απόφαση µε τις οποίες αναδροµικά από 01/08/2012 µειώθηκαν οι αποδοχές τους «αντίκεινται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγµατος», όπως και στις συνταγµατικές αρχές: α) της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχείρισης των γιατρών του ΕΣΥ, β) της αναλογικότητας και γ) της ισότητας στα δηµόσια βάρη.

Οι σύµβουλοι Επικρατείας επισηµαίνουν ότι µόνιµοι γιατροί του ΕΣΥ τελούν σε ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς σε σχέση προς τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς µεταξύ άλλων εισέρχονται στον δηµόσιο τοµέα σε µεγαλύτερη ηλικία, είναι αποκλειστικής απασχόλησης κ.λπ. Αποκατάσταση Ωστόσο, λόγω της οξυµένης δηµοσιονοµικής κρίσης, κρίθηκε ότι η απόφαση θα ισχύει για τους προσφεύγοντες και για όσους έχουν καταθέσει ανάλογες προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Για αυτούς µόνο ισχύει η αναδροµική αποκατάσταση των αποδοχών τους στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς καθώς και η επιστροφή των αποδοχών τους, ενώ για τους υπολοίπους η αναπροσαρµογή θα πρέπει να γίνει από την ηµέρα της έκδοσης της απόφασης και µετά.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close