Ιατρικά Νέα

ΕΟΠΥΥ: Πόσα θα εισπράττουν για έξοδα μετακίνησης οι ασθενείς

Με νέα απόφαση του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται η αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ασθενών και των συνοδών τους

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, για να αποζημιωθούν οι οδικές μετακινήσεις (με δημόσια μέσα μεταφοράς, ιδιωτικό όχημα ή ταξί), θα πρέπει ο ασθενής να προσκομίσει βεβαίωση από γιατρό με βαθμό διευθυντή στην οποία θα αιτιολογείται η μετακίνηση και η αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης στον τόπο κατοικίας του ασθενή.

Εάν ο ασθενής είναι ενήλικας θα πρέπει να αιτιολογείται και η ανάγκη συνοδείας του, προκειμένου να καλύπτονται και τα έξοδα μετακίνησης του συνοδού. Η συνοδεία καλύπτεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικων ασθενών ή ασθενών με απώλεια όρασης 80% και άνω.

Εκτός της ιατρικής βεβαίωσης, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα εξετάσεων και εξιτηρίου, εισιτήρια, αποδείξεις βενζίνης και διοδίων.

Αν η μετακίνηση γίνεται με ταξί, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική απόδειξη καθώς και η βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, αφού η αποζημίωση υπολογίζεται στα 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Μετακινήσεις με αεροπλάνο

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αεροπορικές μετακινήσεις ασθενών και των συνοδών τους, εφόσον κατατεθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου και σχετική απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού.

Εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς, για τους οποίους δεν απαιτείται γνωμοδότηση και απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Τι ισχύει για τους νεφροπαθείς

Τα μηνιαία ποσά που χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και διαμορφώνονται ως εξής:

Αθήνα, Πειραιάς: 230 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ.

Ηράκλειο, Πάτρα: 140 ευρώ.

Λοιπά αστικά κέντρα: 115 ευρώ.

Εκτός αστικών περιοχών: για απόσταση έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας 400 ευρώ, 50-80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας 550 ευρώ και για αποστάσεις άνω των 80 χιλιομέτρων 800 ευρώ.

Και σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ενώ ισχύουν και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις για τις οποίες οι νεφροπαθείς μπορούν να ενημερώνονται από το ταμείο τους.

Αποζημίωση για τους πάσχοντες από αναιμίες

Οι ασθενείς που πάσχουν από μεσογειακή ή άλλες μορφές αναιμίας και μετακινούνται για να μεταγγιστούν, αποζημιώνονται με εφάπαξ μηνιαία ποσά τα οποία ο ΕΟΠΥΥ έχει διαμορφώσει ως εξής:

Αθήνα, Πειραιάς: 38 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: 36 ευρώ.

Ηράκλειο, Πάτρα: 22 ευρώ.

Λοιπά αστικά κέντρα: 20 ευρώ.

Εκτός αστικών περιοχών και εντός ορίων νομού: 100 ευρώ.

Εκτός αστικών και περιοχών και εκτός νομού: 150 ευρώ.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close