Ιατρικά Νέα

Πλήρης οικονομικός έλεγχος στις φαρμακευτικές από το υπουργείο Υγείας

Αναλυτική υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τις πρόσφατες ρυθμίσεις τιμολόγησης των φαρμάκων σε διαβούλευση με τους φορείς

“Πάτωμα” ελάχιστης λιανικής τιμής στα 0,20 ευρώ κόστος ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ), για όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών φαρμάκων στη χώρα μας για πρώτη φορά, αλλά και καινούριες υποχρεώσεις των φαρμακευτικών εταιριών έναντι του υπουργείου Υγείας σε σχέση με τα οικονομικά τους στοιχεία, εισάγει σχέδιο υπουργικής απόφασης για την τιμολόγηση των φαρμάκων, η οποία έρχεται σε συνέχεια των τελευταίων νομοθετικών ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα.

Το σχέδιο αυτό, που παρουσιάζει σήμερα, ολοκληρώθηκε χθες στο υπουργείο Υγείας και αναμένεται να συζητηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς ως την ερχόμενη Παρασκευή, για τις απαιτούμενες διορθώσεις και αλλαγές.

Πρόκειται για μια λεπτομερή απόφαση, η οποία προβλέπει ξεχωριστά τον τρόπο τιμολόγησης των υπό προστασία πατέντας φαρμάκων και των φαρμάκων εκτός προστασίας δεδομένων, τα οποία λειτουργούν ως φάρμακα αναφοράς, των γενοσήμων, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά υπάρχει λεπτομερής, ξεχωριστή πρόβλεψη για τα φάρμακα καλώς καθιερωμένης χρήσης, των συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών, των υβριδικών, των βιο-ομοειδών, ιδιαιτέρων κατηγοριών φαρμάκων, φαρμάκων που τιμολογούνται βάσει κοστολογίου (εγχωρίως παραγόμενα), φαρμάκων που προωθούνται παράλληλα από παραπάνω από μία εταιρίες, φαρμάκων που φθάνουν στη χώρα μας μέσω παράλληλης εισαγωγής. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των δύο φθηνότερων τιμών της Ευρωζώνης για τα πρωτότυπα και off patent και τα γενόσημα παίρνουν τιμή στο 65% της τιμής του φαρμάκου αναφοράς.

Με την ίδια απόφαση δίνεται δυνατότητα εκπτώσεων μέχρι 10% από τις φαρμακοβιομηχανίες και τις φαρμακαποθήκες στις αντίστοιχες τιμές τους (ex factory και χονδρική), ενώ όταν πρόκειται για εκπτώσεις προς τα νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και μονάδες κοινωνικής φροντίδας, θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης στο τιμολόγιο. Παράλληλα, στις περιπτώσεις πώλησης των φαρμάκων από φαρμακευτικές, απευθείας στα φαρμακεία, το χονδρεμπορικό κέρδος θα επιστρέφεται στον ΕΟΠΥΥ.

Παραμένει η πρόβλεψη για δίμηνη πίστωση από το χονδρεμπόριο προς τους φαρμακοποιούς.

Ακόμη προβλέπεται κλιμακούμενο ποσοστό κέρδους από 30% στα συνταγογραφούμενα φάρμακα μέχρι 50 ευρώ και μέχρι 2% για τα φάρμακα από 3.000 ευρώ και πάνω.

Καινούριες υποχρεώσεις
Δεδομένων των ρυθμίσεων που σχετίζονται με τα μερίδια ανάπτυξης που καταγράφουν κάθε χρόνο οι φαρμακευτικές για τους υπολογισμούς των rebate και clawback, αλλά και την εισαγωγή νέων συμφωνιών που σχετίζονται με τους όγκους πωλήσεων κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, το σχέδιο της νέας απόφασης προβλέπει:
1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας τα εξής: εντός ενός μηνός, τις πωλήσεις κατά ποσότητα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο και εντός 4 μηνών, τον ισολογισμό και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκεντρωτικά). Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιμής.
2. Κοστολογικός Έλεγχος ή έλεγχος επιμέρους στοιχείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, στην έδρα της επιχείρησης. Η επιχείρηση υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί. Η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα είδη, εκτός των φαρμάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τον κλάδο φαρμάκων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που παράγουν ή συσκευάζουν φάρμακα για λογαριασμό τρίτων (φασόν), σε ό,τι αφορά στα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα.
4. Οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο για τα φάρμακα που παράγουν ή συσκευάζουν. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε φαρμακοτεχνική μορφή φαρμάκου, αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες και τα κόστη των πρώτων & βοηθητικών υλών, των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα έξοδα παραγωγής και συσκευασίας του φαρμάκου. Ακόμα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί και το κόστος τους με βάση την εργοστασιακή τιμή πώλησης. Στο τέλος του έτους, καταχωρούνται τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που αναλογούν στην παραγωγή του φαρμάκου. Το βιβλίο κόστους θεωρείται, πριν την χρήση του, από την αρμόδια υπηρεσία. Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες, από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ) ή άλλο νόμο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης βιβλίων κόστους.
5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι-εισαγωγείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Ε.Ο.Φ. κάθε σχετική με τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται
6. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν αποθέματα φαρμάκων τριών (3) μηνών, ανά κωδικό Ε.Ο.Φ., σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του αμέσως προηγούμενου έτους.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close