Ιατρικά Νέα

Στον φαρμακοποιό για εμβόλιο – Αναγνώριση των φαρμακείων ως μονάδων ΠΦΥ

Επαναφορά των δικαστών στα Φαρμακευτικά Πειθαρχικά Συμβούλια – Συντονισμός δράσεων δημόσιας υγείας για πρόσφυγες και μετανάστες

Εμβόλια και αντιτετανικούς ορούς θα μπορούν άμεσα να κάνουν οι πολίτες στα φαρμακεία, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που συζητείται στη Βουλή.

Με την τροπολογία αναγνωρίζονται τα φαρμακεία ως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης ύστερα από γνώμη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται στο εξής οι εμβολιασμοί.

Με την ίδια τροπολογία, λαμβάνεται μέριμνα για την πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των φαρμακοποιών που υπέστησαν καταστροφή των παραστατικών τους λόγω θεομηνίας και η περιοχή τους έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και γι΄ αυτή την περίπτωση θα εκδοθεί ειδική απόφαση του υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, με την οποία θα ρυθμίζονται οι όροι, η διαδικασία και τα στοιχεία που θα υποβάλλονται, και από τα οποία θα προκύπτει η δαπάνη για τον Οργανισμό.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ακόμη την επαναφορά στη θέση του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου των φαρμακευτικών συλλόγων, εν ενεργεία Δικαστή, για την ενίσχυση της αμεροληψίας και ασφάλειας δικαίου του πειθαρχικού οργάνου. Παράλληλα προβλέπεται και μεταβατική διάταξη για την ανασυγκρότηση των υφιστάμενων πειθαρχικών συμβουλίων, με την παραμονή των μελών που ήδη έχουν εκλεγεί.

Μετανάστες – πρόσφυγες

Με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, προβλέπεται η συγκρότηση ενός μόνιμου μηχανισμού προέγκρισης μαζικών εμβολιασμών προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων, συντονισμού και εποπτείας.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τη διενέργεια μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολιασμών, σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες, απαιτείται απόφαση έγκρισης του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Με την απόφαση, εγκρίνεται κατ΄ ελάχιστο ο αριθμός των προσώπων στα οποία αφορά η διενέργεια των πράξεων αυτών, ο αριθμός και το είδος των φαρμακευτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν.

Φορείς διενέργειας των πράξεων αυτών μπορεί να είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης ή ΜΚΟ, ενώ οι πράξεις διενεργούνται πάντα από επαγγελματίες υγείας. Η εξειδίκευση των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας διενέργειας των πράξεων αυτών ρυθμίζεται με άλλη απόφαση του υπουργού Υγείας.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close