Ιατρικά Νέα

Συστάθηκε η ειδική επιτροπή για τα μητρώα ασθενών

Συστάθηκε η επιτροπή που θα εποπτεύσει τη δημιουργία των μητρώων. Σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας, η «Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών» απαρτίζεται από 17 μέλη, με επικεφαλής το γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Γιώργο Γιαννόπουλο.

Στην ομάδα εκπροσωπούνται μεταξύ άλλων ο ΕΟΠΥΥ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), η ΗΔΙΚΑ, η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ορισμένοι σύλλογοι ασθενών, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, αλλά όχι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Από το υπουργείο αναφέρουν πως «τα μητρώα ασθενών έχουν στόχο την ταχύτερη διάγνωση, τη βέλτιστη θεραπεία, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ασθενών, αλλά και την πλέον αποδοτική διαχείριση των πόρων για την υγεία».

Με το σκεπτικό αυτό, θα συγκροτηθούν επιστημονικές ομάδες εργασίας οι οποίες – υπό το συντονισμό της ομάδας – θα αναπτύξουν και θα παρακολουθούν την εφαρμογή των μητρώων. Θα προηγηθεί καταγραφή των ήδη υφιστάμενων μητρώων. Την τελική έγκριση των μητρώων θα επικυρώνει η Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης. Η ομάδα θα υποστηρίζεται και από 7 ξένους εμπειρογνώμονες, αν και η σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια δεν αναφέρει αναλυτικά τα βιογραφικά τους.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close