ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Εστιάζοντας στις ανάγκες σας, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Φοροτεχνική – Λογιστική υποστήριξη ιατρείου, τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία & εναρμόνιση των διαδικασιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Σύνταξη & υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος & λοιπών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων

Τήρηση μισθοδοσίας & παροχή συμβουλών σε φορολογικά – φοροτεχνικά – ασφαλιστικά – εργατικά ζητήματα

Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων σχετικών με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

Χειρισμός & επίλυση ζητημάτων φορολογικών ελέγχων & διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Αξιοποίηση φορολογικών – χρηματοοικονομικών ευεργετημάτων που παρέχονται από τους αναπτυξιακούς νόμους.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν αντιπρόσωπό μας για να φτιάξετε
το πακέτο υπηρεσιών το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!

Back to top button
Close