Ειδήσεις ΗμέραςΟικονομία

Η ρύθμιση-εξπρές για τις 120 δόσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στις 120 δόσεις προς ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται ότι θα προωθηθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα – Κλειδί της ρύθμισης θα είναι ο επανυπολογισμός των εισφορών για τα έτη 2002-2016

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία η οποία περιλαµβάνει 86 άρθρα και αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών συνολικού ύψους 34 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνεται και η ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων. Σημείο κλειδί της ρύθμισης θα είναι ο επανυπολογισμός των εισφορών των μη μισθωτών για τα έτη 2002-2016 με βάση το σημερινό καθεστώς , διαδικασία που θα οδηγήσει σε «κούρεμα» της αρχικής οφειλής έως και κατά 60%. Ωστόσο η ρύθμιση αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταµεία έως και τον ∆εκέµβριο του 2018.

Μετά από αίτηση ο επανυπολογισμός

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ο επανυπολογισµός θα γίνει µε βάση την ελάχιστη εισφορά του νόµου Κατρούγκαλου, όπως διαµορφώνεται µε τον προηγούµενο κατώτατο µισθό των 586,08 ευρώ. Ο επανυπολογισµός θα γίνεται ύστερα από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη, καθώς θα συνεπάγεται και µείωση συντάξιµου µισθού. Ο οφειλέτης θα µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση και χωρίς επανυπολογισµό, ώστε να επωφεληθεί από τις δόσεις. Οφειλές που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2001, όπως και όσες ανήκουν στη διετία 2017-2018 δεν επανυπολογίζονται.

Από το νέο σχήµα εξαιρούνται µόνο όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και στον νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010).

Δυνατότητα υπαγωγής και για όσους έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση

Κομβικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στην νέα ρύθμιση να υπαχθούν και όσοι είναι σήµερα ενταγµένοι σε άλλη ρύθµιση (π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων), καθώς στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι στο νέο σχήµα «υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούµενων ρυθµίσεων». Μάλιστα προβλέπεται πως αν εκκρεµεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς τα Ταµεία στον νόµο του Εξωδικαστικού ή των υπερχρεωµένων, τότε ο οφειλέτης µπορεί να ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση εφόσον παραιτηθεί.

Στη νέα ρύθµιση υπάγονται νοµικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δηµιουργήθηκε η οφειλή.

Μέχρι τέλος Απριλίου θα λειτουργήσει η πλατφόρμα

Στόχος είναι µέχρι το τέλος Απριλίου να τεθεί σε εφαρµογή η ηλεκτρονική πλατφόρµα για τις αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Για τις ατοµικές εισφορές των µη µισθωτών σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η ρύθµιση προβλέπει:

-Αυτόµατο «κούρεµα» του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις µε βάση τη νέα βασική οφειλή, ενώ η έκπτωση θα αποδίδεται στα νέα πρόστιµα.

-Αποπληρωµή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις. Ο αριθµός των δόσεων θα διαµορφώνεται µε βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ. Οι δόσεις αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής θα έχουν τόκο 5% ετησίως υπολογισµένο

-. Ο µηχανισµός αυτός οδηγεί σε σηµαντικό «κούρεµα» της βασικής οφειλής, που θα «κουµπώνει» µε το «κούρεµα» των προσαυξήσεων και θα οδηγεί σε συνολική αποµείωση της οφειλής κατά 60%-65%.

– Ειδικά οι αγρότες (οφειλές προς πρ. ΟΓΑ) θα επωφελούνται από τις 120 δόσεις µε ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και το «κούρεµα» των προσαυξήσεων κατά 100%, αλλά δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισµό.

-Για τους εργοδότες (οφειλές προς πρ. ΙΚΑ) προβλέπεται να ισχύει η αποπληρωµή σε 120 δόσεις, µε 50% έκπτωση στα πρόστιµα. Εναλλακτικά θα δίδεται 100% έκπτωση αν γίνει ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής. Θα εντάσσονται οφειλές εργοδοτών έως και το 2018, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

-Στη ρύθµιση για τις 120 δόσεις εντάσσονται και κάθε είδους άλλες οφειλές, όπως χρέη από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.

-Πάνω από 78.000 µη µισθωτοί, ηλικίας άνω των 62 ετών, αναµένεται να απεγκλωβιστούν και να συνταξιοδοτηθούν µέσα από τη ρύθµιση, καθώς έχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση (άνω των 20.000€ στον πρ. ΟΑΕΕ, 4.000€ στον πρ. ΟΓΑ, 15.000€ στο πρ. ΕΤΑΑ). Εφόσον µετά τον επανυπολογισµό η νέα οφειλή πέφτει κάτω από τα προβλεπόµενα όρια, θα υποβάλλεται απευθείας αίτηση συνταξιοδότησης. Εάν προκύπτει επιπλέον ποσό, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθµισης (έως 120) µέχρι το νέο χρέος να φτάσει στο απαιτούµενο όριο. Ακολούθως υποβάλλεται αίτησης συνταξιοδότησης. Από την υποβολή της αίτησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, καθώς ήδη µε την αίτηση έχει ξεκινήσει το δικαίωµα στην καταβολή της σύνταξης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστηµα της «αναµονής» από την αίτηση έως την έκδοση της απόφασης παρακρατούνται αθροιστικά από τα αναδροµικά της σύνταξης. Οι επόµενες δόσεις παρακρατούνται µηνιαίως από το ποσό της σύνταξης. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης (30-50 ευρώ). Εντάσσονται και όσοι έχουν καταβάλει εφάπαξ ποσά για την εξόφληση µέρους του χρέους.

Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις

Η ρύθµιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο δόσεις, όπως επίσης και βεβαιωµένες οφειλές του 2019. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθµισης, η ρύθµιση συνεχίζεται από τους κληρονόµους του. Η απώλεια της ρύθµισης οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και πριν από τον τυχόν επανυπολογισµό τους.

Το ποσό που έχει καταβληθεί έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας διµηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόµενο ποσό της οφειλής. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων.

Συντάξεις χηρείας

Σύμφωνα με το νοµοσχέδιο-σκούπα:

Καταργείται µε καθαρή διατύπωση το ηλικιακό όριο των 55 ετών. Όπως αναφέρεται στην επίµαχη διάταξη, «οι ηλικιακοί περιορισµοί καταργούνται και οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Αυξάνεται το δικαιούµενο ποσοστό των συζύγων από 50% σε 70%. Αυτό σηµαίνει επανυπολογισµός για τις ήδη εκδοθείσες συντάξεις µε τον νόµο Κατρούγκαλου και αύξησή τους κατά 40%. Οι διατάξεις εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του νόµου και καταλαµβάνουν και όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. Αφορούν δηλαδή και τις παλαιές συντάξεις αλλά η αύξηση δεν καταβάλλεται αναδρομικά.

∆ιατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαµα παιδιά µέχρι την ηλικία των 24 ετών, ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι. ∆ιευκρινίζεται πως ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη εφόσον ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο 3 ετών -αντί για 5 που ίσχυε έως τώρα- από τον γάµο.

Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία όµως δεν µπορεί να υπολείπεται από τα κατώτατα όρια των 360- 384 ευρώ.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close