Ιατρικά Νέα

Καρκινοπαθείς και παιδιά χωρίς ιατρική φροντίδα

Τραγικές καθυστερήσεις για µια ακτινοθεραπεία, ενώ στο Παίδων Πεντέλης ακυρώνονται χειρουργεία

Σε κρίσιµη καµπή φαίνεται ότι βρίσκονται για άλλη µία φορά τα δηµόσια νοσοκοµεία, καθώς η έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΥ ταλαιπωρεί από τη µια τους καρκινοπαθείς και από την άλλη τα µικρά παιδιά.

Ειδικότερα, σοβαρές δυσλειτουργίες στο δηµόσιο σύστηµα προκαλούν οι ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αφού είναι ενδεικτικό ότι ενώ τα τελευταία χρόνια -λόγω χορηγιών- έχουν εξοπλιστεί τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα, οι ογκολογικοί ασθενείς συνεχίζουν να περιµένουν για µήνες προκειµένου να κάνουν µια ακτινοθεραπεία, αφού τα περισσότερα τµήµατα δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για να καλύψουν όλες τις ανάγκες.

Οπως καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), η κατάσταση είναι τραγική µε τις µεγάλες λίστες αναµονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας των ογκολογικών ασθενών, γεγονός που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 60% των ογκολογικών ασθενών κάποια στιγµή στην πορεία της νόσου θα χρειαστεί να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία.

«Την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί µια ποιοτική επανάσταση στην ακτινοθεραπεία στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, χωρίς το κράτος να πληρώσει ούτε ένα ευρώ, καθώς µέσω του ΕΣΠΑ και της δωρεάς του Ιδρύµατος Νιάρχος έγινε η εγκατάσταση υπερσύγχρονων ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία. Ωστόσο η έλλειψη προσωπικού έχει αποτέλεσµα να µην αξιοποιείται επαρκώς η υπερσύγχρονη αυτή τεχνολογία και οι αναµονές να ξεπερνούν τους τρεις µήνες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης. Στην Ελλάδα λειτουργούν 48 ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα (31 κρατικά και 17 ιδιωτικά), ενώ για να καλυφθούν οι ανάγκες χρειάζονται τουλάχιστον ακόµη 20 µηχανήµατα.

25 τεχνολόγοι

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, προκειµένου να λειτουργήσουν τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα των δηµόσιων νοσοκοµείων σε διπλές βάρδιες, θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα το υπάρχον προσωπικό και παράλληλα να προσληφθούν άλλοι 25 τεχνολόγοι σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι µόνον οι ογκολογικοί ασθενείς που ταλαιπωρούνται στο ΕΣΥ. Και οι µικροί ασθενείς περνούν νέο Γολγοθά στο νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης, καθώς, όπως γνωστοποίησε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ), σταµατούν τα χειρουργεία στο νοσοκοµείο λόγω έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, ο χειρουργικός τοµέας του Παίδων Πεντέλης κοινοποίησε την απόφασή του και στο υπουργείο Υγείας αλλά και στην Υγειονοµική Περιφέρεια (1η ΥΠΕ).

Οπως επισηµαίνεται, λόγω του µειωµένου ιατρικού προσωπικού του αναισθησιολογικού τµήµατος και µε δεδοµένο ότι η λειτουργία του χειρουργικού τοµέα δεν είναι ασφαλής, αποφασίστηκε ότι:  Ολα τα επείγοντα περιστατικά, τα χρήζοντα χειρουργείου, κατά τα πρωινά των ηµερών Τρίτης-Τετάρτης-Παρασκευής (µη 24ωρη γενική εφηµερία) θα διακοµίζονται στα άλλα εφηµερεύοντα παιδιατρικά νοσοκοµεία.  Για τα τακτικά χειρουργεία υπάρχει µειωµένη λίστα τόσο ως προς τον αριθµό χειρουργικών τραπεζιών όσο και των περιστατικών κάθε τµήµατος.  Ολα τα δροµολογηµένα τακτικά περιστατικά προς χειρουργείο που αναβάλλονται θα ρυθµίζονται από το Γραφείο Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close