Ιατρικά Νέα

Κοινωνική προστασία και υγεία απορροφούν το υψηλότερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών

Οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ το 2017 – Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες συνέχισαν να μειώνονται

Σταθερά μειούμενες βαίνουν οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) φθάνοντας το 2017 στο 45,8% του ΑΕΠ, από 48,9% το 2012. Από τις βασικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, η «κοινωνική προστασία» είναι μακράν η πιο σημαντική, που ισοδυναμεί με το 18,8% του ΑΕΠ το 2017.

Οι επόμενοι σημαντικότεροι τομείς είναι η «υγεία» (7%), οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες όπως οι εξωτερικές υποθέσεις και οι συναλλαγές δημόσιου χρέους (5,8%), η εκπαίδευση (4,6%) και οι «οικονομικές υποθέσεις» (4%). Οι τομείς «δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (1,7%), «άμυνας» (1,3%), «αναψυχής, πολιτισμού και θρησκείας» (1,1%), «προστασίας του περιβάλλοντος» (0,8%) και «στέγασης και κοινωνικών υπηρεσιών» (0,6%) έχουν σαφώς πιο περιορισμένη χρηματοδότηση.
Στοιχεία για τις συνολικές δαπάνες γενικής κυβέρνησης ανά τομέα, παρουσίασε η Eurostat.

Κοινωνική προστασία ηλικιωμένων
Το υψηλότερο ποσοστό δαπανών κοινωνικής προστασίας που συνδέονται με τους ηλικιωμένους εντοπίζεται στην Ελλάδα και τη Φινλανδία και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία.
Η κοινωνική προστασία αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο τομέα των δαπανών γενικής κυβέρνησης το 2017 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο λόγος των δαπανών της κυβέρνησης για κοινωνική προστασία προς το ΑΕΠ ξεκινά από περίπου 10% στην Ιρλανδία (9,5%) σε περίπου ένα τέταρτο στη Φινλανδία (24,9%). Έξι κράτη μέλη – η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Σουηδία – αφιέρωσαν το 2017 τουλάχιστον 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Λετονία, Ρουμανία, Τσεχία και Βουλγαρία, διέθεσαν λιγότερο από 13% του ΑΕΠ τους η κάθε μία, για κοινωνική προστασία.
Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε ειδικότερες ομάδες.
Η ομάδα “ηλικιωμένοι”, η οποία περιλαμβάνει συντάξεις, αντιπροσώπευε το 2017 το 10,1% του ΑΕΠ στην ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κοινωνικής προστασίας ανήλθε σε όλα τα κράτη μέλη, με τα υψηλότερα μερίδια στην Ελλάδα και τη Φινλανδία (από 13,8%), ενώ ακολούθησαν η Γαλλία και η Ιταλία (13,4%) καθώς και η Αυστρία (12,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά διέθεσαν η Ιρλανδία (3,4%), η Λιθουανία (5,7%) και η Κύπρος (6%).

Δαπάνες υγείας
Με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ το 2017, η Δανία (8,4%), η Αυστρία (8,2%) και η Γαλλία (8%) σημείωσαν την υψηλότερη χρηματοδότηση για την υγεία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών της γενικής κυβέρνησης για γενικές δημόσιες υπηρεσίες καταγράφηκαν στην Ελλάδα (8,3%) και την Ιταλία (8,2%).
Όσον αφορά την εκπαίδευση, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (6,8%), τη Δανία (6,5%) και το Βέλγιο (6,3%).
Τα υψηλότερα μερίδια των δημόσιων δαπανών για οικονομικές υποθέσεις το 2017 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (7,1% του ΑΕΠ) και στο Βέλγιο (6,3%).
Για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα ποσοστά ήταν υψηλότερα στη Βουλγαρία (2,5%) και στην Ουγγαρία (2,4%).
Το 2017, τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ δαπανήθηκαν για την άμυνα στην Ελλάδα (2,5%), καθώς και στην Εσθονία και την Κύπρο (από 2% η κάθε μία).
Τα υψηλότερα μερίδια των δημόσιων δαπανών αναψυχής, πολιτισμού και θρησκείας καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (3,5%) και στην Εσθονία (2,1%), στην προστασία του περιβάλλοντος στην Ολλανδία (1,4%) και στην Ελλάδα (1,3%), στη Βουλγαρία και την Κύπρο (από 1,6%).

Αύξηση στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας και υγείας
Η «κοινωνική προστασία» και η «υγεία» είναι οι μόνες δύο λειτουργίες των οποίων τα μερίδια στις συνολικές δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2017.
Στην ΕΕ, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αύξησαν το μερίδιό τους στις συνολικές δαπάνες από 38,2% σε 41,1%, ενώ το ποσοστό για την υγεία αυξήθηκε από 14,5% σε 15,3% των συνολικών δαπανών. Ταυτόχρονα, το μερίδιο όλων των άλλων λειτουργιών μειώθηκε. Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση, μειώθηκαν από 10,9% το 2007 σε 10,2% το 2017. Το μοντέλο αυτό φαίνεται να μην επηρεάζεται από τους οικονομικούς κύκλους.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close